Dwangsommen wegens illegale bewoning van een vakantiehuis, hoe het werkt!

Het college van B&W besluit om iemand te handhaven.
Er wordt een brief verstuurd waarin staat wat ze geconstateerd hebben en dat ze het voornemen hebben om een last onder dwangsom op te leggen.
Ze doen het vervolgens voorkomen of u ook nog iets in te brengen hebt en zeggen dat u een zienswijze kunt indienen.
U dient een zienswijze in dat ook door het college van B&W beoordeelt wordt en natuurlijk automatisch wordt afgewezen.
U krijgt nu een last onder dwangsom opgelegd en ze doen het weer voorkomen dat u ook nu weer iets in te brengen hebt en dat u bezwaar kunt maken.
Nu komt het meest hilarische, LET OP.
Uw bezwaarschrift wordt behandeld in een bezwarencommissie die wordt betaald door de gemeente!
Zo heeft u dus geen schijn van kans en mocht er ooit iemand oprecht zijn in zo’n commissie en in uw voordeel oordelen is dat nog steeds een groot toneelspel want het college hoeft het besluit van zo’n bezwaren commissie helemaal niet te volgen.
Dan kunt u naar de rechtbank.
De rechter kijkt niet naar u persoonlijke omstandigheden maar houdt zich aan de wet en u houdt zich niet aan de wet u doet iets wat illegaal is dus u voelt het al aankomen.
Dan kunt u nog naar de Raad van State
Ook deze rechter kijkt alleen naar de wet, dus als de procedures goed gevolgd zijn zal het bijna altijd in uw nadeel zijn. In sommige gevallen wordt er geoordeeld dat een gemeente de procedures niet goed heeft doorlopen en dat er meer bewijzen moeten komen.
En dan kunt u voorlopig blijven wonen maar zullen de opsporingsambtenaren altijd in uw nek blijven hijgen en het zwaard van Damocles altijd boven uw hoofd blijven hangen.
Deze procedures kosten u veel geld , uw zienswijze, uw bezwaarschrift en hopelijk dekt u rechtsbijstandverzekering de kosten van een adviseur of advocaat maar anders bent u nog uw eigen risico kwijt en dan nog is de kans héél groot dat u gaat verliezen.
Zulke procedures moeten dus eigenlijk voorkomen worden we moeten onze overheid er van overtuigen hoe bekrompen ze bezig zijn!

Maak ons bekend bij iedereen, hoe groter hoe sterker.
Klik hier en ga naar petitie