Hier nog een sprookje

In het grote bos heerste rust, alles was netjes en geregeld tot 2006 toen kwam de boze wolf op ons mooie park.
De boze wolf wilde geld verdienen, snel en veel.
Er kwamen al snel snode plannen op tafel, te beginnen om de grond te koop aan te bieden, voor veel geld, heel veel geld.
Op het chaletgedeelte van ons park verdween het staangeld en er kwam erfpacht voor in de plaats zo konden mensen niet zomaar meer weggaan en was de boze wolf verzekerd van zijn jaarlijkse inkomen.
Ook hier kon je de kavel kopen maar wel voor veel geld, héél veel geld.
Veel mensen vertrouwden de boze wolf niet en wilden hun huisje verkopen en weg van park de Kievit, weg uit Baarle Nassau, maar ja de crisis kwam om de hoek kijken dus dat viel niet mee.
Huisjes werden voor veel geld aangeprezen met de slogan “u mag op dit park 365 dagen per jaar verblijven als u uw domicilie maar ergens heeft”
Veel mensen kochten dus zo’n huisje of chalet want ze konden zich immers bij Hans en Grietje in laten schrijven, dus geen probleem. Je zou zeggen en ze leefden nog lang en gelukkig maar helaas dit sprookje eindigt anders.
De boze wolf ging verder met het bedenken van snode plannen en bedacht allerlei dubieuze posten die ze in rekening gingen brengen bij hun bewoners , ze riepen zelfs een allonge in het leven die je kon tekenen in ruil voor een paar tientjes waarin je verklaarde dat je geen rechtszaken tegen het park aan spande. Heel wat mensen werden zo monddood gemaakt.
En toen… kwamen de zeven geitjes.
Die begonnen te mekkeren dat de rekeningen niet klopten, er stonden dubieuze posten op die ze betwisten, ze gingen rechtszaken aanspannen en probeerden anderen mee te krijgen.
De boze wolf werd nog bozer en stuurde een brief naar de burgemeester waarin hij vraagt om handhaving van de 7 geitjes, ze moesten weg, weg van dit park want zo dadelijk ging iedereen nog protesteren en dat kon de boze wolf niet gebruiken iedereen moest wel zijn plaats weten want er was maar 1 boze wolf.
De vrouwelijke burgemeester is zwaar onder de indruk van het Gucci outfit van de boze wolf en vindt het meteen een goed plan.
Ze had in het verleden al zo vaak willen handhaven maar het nooit echt aangedurfd en nu kon ze zich mooi verschuilen achter het imposante jasje van de boze wolf.
Nu kon ze de mekkerende geitjes ook naar de slachtbank leiden en met haar beschuldigende vingertje naar de boze wolf wijzen.
Er werden rap allerlei procedures opgestart om de mekkerende geitjes het zwijgen op te leggen en niemand durft nu zijn mond nog open te trekken op dit mooie park, bang om ook door de boze wolf verzwolgen te worden.
De boze wolf twijfelt soms.
Heb ik dit wel goed gedaan?
Vraagt hij zich af.
Hoe zit het dan met mijn ouders want die wonen hier ook illegaal in een chalet en hoe zit het met mijn werknemers?
Twee ervan, een echtpaar heeft 3 huisjes waar ze er 2 van verhuren en in eentje zelf wonen terwijl ze bij Hans en Grietje ingeschreven staan, hoe moet dat nu verder… Ach, denkt hij snel, ik regel bij de burgemeester wel een gedoogbeschikking voor mijn ouders en tja personeel…. Win some, lose some.
Maar iedereen weet dat er ook een geitje in de klok verstopt zit …………..

VERVOLG VAN HET SPROOKJE

Na de uitspraak van 12 febr. Heeft de boze wolf gelijk op 14 febr. een mail gekregen dat de uitspraak gerespecteert wordt en is er gevraagd om
nieuwe facturen conform het vonnis.
De boze wolf heeft zwaar verlies geleden. Het antwoord en eis van de boze wolf:
1.    Een melding in de woonplaats dat daar niet bewoond wordt op 14 febr.
2.    Een aankondiging ontzegging tot het park op 17 maart. Alle oude niet aan het vonnis aangepaste facturen moeten betaald worden. € 5000,= meer dan waar de boze wolf recht op heeft . En de illegale bewoning stopzetten. Deze brief kwam op 17 febr. Hoewel dit geitje maar weinig op het park is kan dit geitje onmogelijke een EINDE maken aan illegale bewoning als dit geitje er al bijna nooit is, geloofd de boze wolf nooit dat dit geitje hier helemaal niet woont en zal de
slagboom gewoon dicht gaan ongeacht wel of geen illegale bewoning en geen achterstand in de betaling
3.    Een brief van de gemeente last onder dwangsom.
Op 24 febr. De boze wolf heeft in beide gemeentes een flinke vinger in de pap en ja, na een melding zijn de gemeentes verplicht te handelen. De woonplaats
gemeente heeft inmiddels bevestigd dat het geitje daar haar woning bewoond.
De boze wolf kan erg slecht tegen zijn verlies. En legt het door hem gevraagde vonnis naast zich neer!!!
3 andere geitjes vonden pas geleden de brievenbussen geblokkeerd. Een kort geding maakte daar een einde aan op 12 maart. DACHTEN ZE!!
De eis binnen 24 uur brievenbus open. Niks daarvan zegt de grote boze wolf. Jullie krijgen van mij een factuur voor een borgsom. Sommige geitjes kregen een borgsom voor de brievenbus van € 150,= en 1 geitje kreeg € 422,= borg. Dit terwijl niemand op het park ooit een borg heeft betaald voor de brievenbus. Waarom zou je ook voor een sleuteltje.Van 1 geitje is de brievenbus nog steeds geblokkeerd en dit vonnis legt het park dus ook naast zich neer!!!

Sprookje wordt een nachtmerrie!

In 2007 na een scheiding, kochten wij een kavel en dubbel Chalet van 10.00 X 7.20 meter.
Zowel projectontwikkelaar als Notaris zeiden dat wij daar 365 dagen per jaar mochten verblijven en slapen.
Voordat wij deze uitgave hebben gedaan zijn wij ook nog bij de Gemeente langs gegaan of dit zoals werd gezegd correct was ook de Gemeente zag hierin voor ons geen probleem.
Dit werd nogmaals bevestigd nadat Ambtenaar van Bouw en Woningtoezicht die is geweest in 2007, 2010 en 2013 op ons park met 59 kavels.
In 2016 kreeg iedere kavel een officieel huisnummer van de Gemeente.
Tot 2018 was er niets aan de hand en woonden wij daar vrij en blij.

En toen..........
De Gemeente had er lucht van gekregen dat er per jaar, 365 dagen bewoners verbleven.
De Gemeente had hierna een aantal data afgesproken en werd er bij iedereen binnen gekeken, foto's gemaakt en alles opgemeten.
In 2019 kregen wij alle de meetrapportage ‘s en een Proces-verbaal uitgereikt.
Er liepen al gespreken tussen ons bewoners en Gemeente over wijzigen bestemmingsplan en omgeving vergunning omdat bleek, volgens de Gemeente dat alles niet klopte zowel bestemmingsplan niet en dat er nooit vergunningen waren afgegeven voor bouw van de Chalets.
Nog erger werd het dat de Gemeente schreef, in de loop van 2019, dat er gehandhaafd gaat worden met ingang van 1 januari 2021 als je nog staat ingeschreven op dit adres.

Nu wordt het nog gekker.........
Eind januari 2020 kregen wij een brief dat de Gemeente had overlegd met de Provincie over diverse zaken.
Provincie is bereid mee te werken met de Gemeente om probleem op te lossen echter komt het er nu op neer dat de Provincie doet of er niets staat, het is dus bosgrond, wat bebouwt gaat worden dus ondanks dat dit al 13 jaar zo is en hiervoor 22 jaar Camping wordt er gedaan alsof dit onbebouwde bosgrond is.
Vervolgens stelt de Provincie voor 20% van het verschil tussen bosgrond en bebouwde toestand moet gestort worden bij de Gemeente.
Stel: Bosgrond is € 5,= m2 waard 300 m2 kavel is € 1.500,= na bebouwing met Chalet is waarde € 151.500,= min € 1.500,= kavel bosgrond is € 150.000,= van deze € 150.000 moet er dan 20% aan de Gemeente betaald worden is € 30.000,= en waarvoor????

Tot zover ons sprookje wat een nachtmerrie is geworden.

Wat heeft de Gemeente voor ons gedaan in al deze jaren?
Niets nul komma nul nada.

Wel hebben ze:

  • WOZ rekeningen gestuurd al deze jaren.
  • Borden verwijderd met tentje en toercaravan vervangen voor borden met Chalets afbeelding.
  • En de eerder gemelde bezoeken van Ambtenaar Bouw en Woningtoezicht in 2007, 2010 en 2013

Zijn wij naïef geweest of verschrikkelijk dom..........
Denk het niet en zeker niet de andere kavel eigenaren op ons park.
Bovendien hebben wij ondertussen begrepen dat in het gehele land dit speelt bij duizenden mensen.
Wij weten ook dat er inmiddels al vele mensen dakloos zijn geworden door dwangsommen van de Gemeentes in het land.
Vele bejaarden mensen, hard gewerkt nu veel vrije tijd dachten hun oude dag hier te kunnen slijten echter de Gemeentes liggen dwars.
En natuurlijk heb je achteraf "boter op je hoofd" als je dit nu zo meemaakt, het is geen huis in een straat.
Echter dezelfde Gemeente heeft ons gewezen op de mogelijkheid waar wij nu wonen.

Hoe nu verder............
Wij hebben ons verdiept, informatie ingewonnen en juridische informatie ingewonnen.
Wij laten het er niet zomaar bij zitten, wij hebben besloten te strijden tegen deze onrecht of maffia praktijken.
Wij willen ook strijden voor mensen in een soortgelijke situatie vooral nu er een erkende woningnood situatie is in Nederland.
Wij stoppen pas als de Regering zegt: JE MAG ER GEWOON LEGAAL WONEN zonder zoals nu door de Gemeentes gecriminaliseerd te worden.
Landelijk moet deze verantwoording worden genomen door Den Haag en waar het echt niet kan dan mag de Gemeente daar ingrijpen, na overleg met de Minister.

Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen..........
Hiervoor hebben wij uw steun hard nodig niet in een lidmaatschap of iets dergelijks gewoon via een mailtje van deze site af, zo zien wij nooit wie de afzender is.
Wij weten ook dat merendeel van mensen in deze situatie liever anoniem blijven, op deze manier blijft u gegarandeerd anoniem.
Wij hopen op uw mail en of steunbetuiging zodat wij dit aan kunnen bieden aan Den Haag