Historie tot nu.

Historie ontstaan 2e woningen.


In de jaren 60 vorige eeuw werden er massaal Campings opgericht om mensen uit de Randstad een plekje in de natuur te gunnen.
Deze mensen hadden vaak geen balkon, tuin of iets dergelijks.
Ik kan dit weten was 0 jaar oud ben nu 62 jaar en heb dit samen met (groot)-ouders meegemaakt.
De campings waren bijzonder populair en werden er door de Gemeentes maar wat graag vergunningen afgegeven.


Er bestonden en bestaan 2 soorten vergunningen:

  • Seizoen vergunning voor camping (na seizoen alles weg) is nu kamperen bij de Boer.
  • Jaar vergunning voor Camping (alles mocht blijven staan)


Mensen op een jaarcamping zetten nadat ze eerst in tent hadden gekampeerd steeds vaker een vast onderkomen weg in de vorm van een stacaravan.
Ook werd er een schuurtje weggezet en tuin aangelegd en was dat hun vaste stekkie voor weekend en vakantieperiodes.
In de loop der jaren is er veel veranderd omdat het hele campingleven op gegeven moment compleet op zijn gat lag.
Mensen gingen liever 1x per jaar naar buitenland omdat vliegen betaalbaar werd.
Daarnaast werden er parken gemaakt zoals: CenterParcs, Landall Greenparcs, Droomparken, Roompot en meer van dit soort parken voor korte vakanties.


Wat gebeurde er met de Campings na 2000.


Complete jaar campings werden goedkoop opgekocht door projectontwikkelaars, jaagde de oude campinggasten weg en het gehele terrein ging op de schop.
Het ging hun dus met name om de vergunning die was afgegeven destijds.


Als het terrein ontruimd was werd er:

  • Nieuw wegdek en infra structuur aangelegd.
  • Gas, Elektra, Water, Afvoer en kabeltelevisie aangelegd.
  • Ruime kavels werden er gemaakt en aan particulieren per kavel verkocht.
  • Meestal met bebouwing dit leverde namelijk nog meer op.


De potentiele (vaak ouderen) kopers werden gelokt met kreten zoals: 365 dagen gebruiken, luxe zoals thuis en 2e woning met sociale controle in de natuur.
Wat ook verplicht was, is om lid te worden van de V.v.E. van het park, immers bestaat het park uit meerdere eigenaren en moet er gezorgd worden voor inkoop van Nuts voorzieningen en afval stromen.
Het bestuur zorgt voor deze inkoop en vrijwilligers voor de orde en netheid van het park.
Tevens is er ook vaak opgenomen dat 2e woning niet verhuurd mag worden aan niet familieleden.
Dit alles word geregeld in statuten en huishoudelijk regelement en gaat goed.


Woningnood in Nederland


Ouderen in deze woningen houden reguliere woning achter de hand, vaak leegstaand omdat de Gemeentes van de 2e woning dit min of meer eisen.
Als de ouderen bewoners weggaan of overlijden komen er steeds vaker starters in deze woningen omdat er simpelweg geen woningen zijn.
Deze woningen moeten vaak uit eigen geld betaald worden omdat banken geen hypotheek verstrekken voor deze woningen.
Zo gaat dit op de meeste van de honderden parken in Nederland, gemoedelijk, probleemloos en met een sociale insteek behalve van de Gemeentes.

Landelijke politiek bemoeide zich er meermalen mee.
Brief aan de Tweede Kamer.


Aan de leden van de Tweede Kamer,


Op woensdag 5 februari 2020 was er een plenaire zitting in de Tweede Kamer over een motie voor Permanente Bewoning op recreatieterreinen aan de orde.
Deze zal worden ingediend door de VVD en D66.
Uiteindelijk heeft Henk Krol 50+ dit gedaan.
Ik ken de motie natuurlijk niet woordelijk maar zoals ik nu uit de pers verneem wordt het iets te simpel gesteld.

Lastige opgave, want als de motie verworpen wordt dan verandert er niets maar als de motie wel wordt aangenomen ook niet.
De fout die deze twee partijen maken is dat zij willen dat de gemeenten het mogen beslissen.
In 2003 heeft toenmalige Minister Dekker het ook aan de gemeenten overgelaten.
Drie keuzes waren toen mogelijk. Verbieden, gedogen of toestaan.
De meeste Gemeenten hebben de eerste twee uitgevoerd onder met de vermelding, je mag er niet wonen.
De derde keuze werd terzijde geschoven.
Mocht de motie door het kabinet worden uitgevoerd verandert er aan de uitvoering binnen de gemeenten dus niets.

Zo’n 100.000 recreatiewoningen al of niet ‘illegaal’ worden al bewoond door mensen.

Vaak ouderen, mensen die door gemeenten worden geplaatst en arbeidsmigranten.
In Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt ook gesproken over het wonen in je eigen woning.   
Nederland heeft samen met Denemarken een regeling die anders is dan in de rest van Europa.

De ouderen hebben vaak nog een woning die zij gebruiken als postadres omdat de gemeente wonen in hun recreatiewoning verbiedt.
Daar zijn verschillende cijfers van bekend.
Het varieert van 65.000 tot 110.000 woningen.
Deze zouden dus voor een groot deel vrijkomen en de woningvoorraad doen stijgen.
Vaak wonen ouderen op parken langer zelfstandig en zijn gezonder.
Uiteraard zijn er ook jongeren die op een park bivakkeren.

Het economisch effect is dat de mensen dan ook de dubbele woonlasten van gemiddeld 1200 Euro per maand kwijt raken.
Als je dat omrekent naar de laagste schatting dan kom je uit op 78 miljoen Euro per maand.
Per jaar is dat bijna 1 miljard.
Bij de hogere schattingen en berekeningen wordt het uiteraard nog meer.
Geld wat bijdraagt aan de besteding in Nederland


Van belang is dat de kaders vanuit het kabinet worden vastgesteld.

Een paar voorbeelden te noemen:

1. Parken ontwikkelt na 2010 komen niet voor bewoning in aanmerking. Dit om de investeerders die rekening gehouden hebben met de mogelijkheid van bewoning wind uit de zeilen te nemen. Zij hebben te veel parken uit de grond gestampt en doen dit nog steeds.
2. Parken expliciet ingericht voor recreatie tot maximaal 30 procent bewoning.
3. Parken zonder hoofdtaak van recreatie 100% bewoning
4. Parkeigenaren kunnen door een soort erfpachtconstructie of appartementsrecht een vorm vinden voor wonen op huurgrond.
5. Parken moeten voldoen aan de brandveiligheid.

Gemeenten voeren snel het bouwbesluit op om te voorkomen dat er gewoond kan worden.
Een besluit wat continu aan veranderingen onderhevig is.
Waarom bepaalt de overheid dat een plafond de hoogte moet hebben van 2.75 meter en mag er niet gewoond worden in 2.50 meter.
Dit is zo maar een voorbeeld.
Bij Tini-Houses en b.v. kelderwoningen in Amsterdam en meer gemeenten wordt dit weer losgelaten.
Gemeenten doen maar wat.

Naast dit alles speelt de Provincie ook een grote rol.

Zij kijken naar het door de gemeenten ingediende bestemmingsplan waarin onder andere recreatie en wonen worden vastgesteld.
Dat veroorzaakt de vreemde situatie dat het niet alleen per gemeente verschilt maar ook tussen provincies onderling.
Nu kan een paar meter je het recht van bewoning ontnemen.
Een vreemde rechtsongelijkheid.
Ook Natura 2000 is tweeslachtig.
Staat wel recreatiewoningen aan de grens toe maar geen woningen.

De Gemeenten Nunspeet en Ermelo zijn al uit het door de Burgemeester van Putten getrokken miljoenen kostende project Vitale Vakantieparken, dat vanuit de Provincie is opgezet, gestapt.
Een door bestuurders opgepakt plan wat zorg draagt voor een toekomstige deceptie.
Ook minister Ollongren heeft hier een rol in gespeeld.

https://vitalevakantieparken.nl/Downloads/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=848012


Excuses voor de wat detaillistische vorm van deze mail maar het is een gecompliceerd onderwerp, groter dan u wellicht nu kunt overzien en ook de indieners van motie overzien.
Het betreft meerdere ministeries wat het gecompliceerd maakt.
Dat geldt natuurlijk ook voor de Gemeentebesturen als zij het blijven uitvoeren.
De door mij genoemde 5 onderwerpen zijn zeker van belang bij de motie.

Uiteraard altijd bereid tot een toelichting.

Lid van Woonvrijenblij.nl